Tetikasa AFAFI Centre : Fivoriana fampahalalana ny ben’ny tanàna ny tetikasa TAFITA

Nisy ny fivoriana fampahalalana natao ny 29 jona 2021 tao amin’ny Motel Anosy niaraka tamin’ireo ben’ny tanàna amin’ireo kaomina 26 ao amin’ny faritra Itasy sy Analamanga. Tanjona ny hametrahana fiaraha-miasa akaiky amin’ireo kaomina an’ny tetikasa TAFITA ireo.

Ankehitriny, efa tafatsangana ny fifandraisana voalohany ary ny fametrahana ireo « Animateurs Communaux » izay misolo tena ny tetik’asa TAFITA isaky ny kaomina dia kasaina mandritra ny andro ho avy.

Ankoatr’izay, ny tanjon’ity fivoriana ity dia ny fampahafantarana ny tetikasa TAFITA amin’ireo ben’ny tanàna, izay nanamafy ny fahavononany hiara-hiasa. Ny dingana manaraka lojika dia ny famolavolana ny lisitra sy ny « diagnostic communal » entina hamaritana amin’ny antsipirihany ny rafitra fiaraha-miasa.

𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗲 𝗔𝗙𝗔𝗙𝗜 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 : 𝗥𝗲́𝘂𝗻𝗶𝗼𝗻 𝗱’𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗺𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗲 𝗰𝗮𝗱𝗿𝗲 𝗱𝘂 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝘁 𝗧𝗔𝗙𝗜𝗧𝗔

Une réunion d’information s’est tenue le 29 juin 2021 au Motel Anosy avec les maires des 26 communes d’intervention du projet TAFITA dans les Régions Itasy et Analamanga. Le but étant d’instaurer une collaboration étroite avec lesdites communes.

Désormais, les premiers contacts sont établis et l’installation des Animateurs Communaux qui représentent le projet TAFITA auprès de chaque commune est prévue pour les prochains jours.

En outre, cette séance avait pour objectif de présenter le projet TAFITA aux maires, qui par la suite, ont affirmés leur ferme volonté à collaborer. La suite logique est l’élaboration de l’état des lieux et du diagnostic communal en vue de définir d ‘une façon détaillée le cadre de collaboration.