Remise officielle de 50 Certificats Fonciers (CF) sur les 14 187 CF réalisés par le projet TAFITA durant l’évènement « semaine du Foncier » à analakely le 14 avril 2023

50 certificats fonciers ont été remis officiellement par le projet TAFITA durant l’évènement « semaine du foncier 2023 » qui s’est déroulé au parvis Analakely du 14 au 16 avril 2023. Ce projet est notamment mis en œuvre dans le cadre du Programme AFAFI-Centre, financé par l’Union européenne à Madagascar.

Rappelons que l’Etat Malagasy a pour objectif de distribuer 2 000 000 CF. Le projet TAFITA contribue ainsi à l’atteinte de cet objectif à hauteur de 60 000 certificats fonciers.

Notons que les 50 certificats fonciers remis le 14 avril 2023 appartiennent aux bénéficiaires des communes de Morarano et Mahavelona, qui font partie des 26 communes d’intervention du projet TAFITA.

𝐅𝐢𝐳𝐚𝐫𝐚𝐧𝐚 𝐤𝐚𝐫𝐚𝐭𝐚𝐧𝐲 𝟓𝟎 𝐭𝐚𝐨 𝐚𝐧𝐚𝐭𝐢𝐧’𝐢𝐫𝐞𝐨 𝐤𝐚𝐫𝐚𝐭𝐚𝐧𝐲 𝟏𝟒 𝟏𝟖𝟕 𝐢𝐬𝐚 𝐧𝐨𝐤𝐚𝐫𝐚𝐤𝐚𝐫𝐚𝐢𝐧’𝐧𝐲 𝐭𝐞𝐭𝐢𝐤𝐚𝐬𝐚 𝐓𝐀𝐅𝐈𝐓𝐀 𝐧𝐚𝐧𝐝𝐫𝐢𝐭𝐫𝐢𝐧’ 𝐧𝐲 𝐞𝐭𝐬𝐢𝐤𝐚 𝐡𝐞𝐫𝐢𝐧𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨𝐧’𝐧𝐲 𝐟𝐚𝐧𝐚𝐧𝐚𝐧𝐭𝐚𝐧𝐲 𝐭𝐞𝐧𝐲 𝐀𝐧𝐚𝐥𝐚𝐤𝐞𝐥𝐲, 𝐧𝐚𝐧𝐨𝐦𝐛𝐨𝐤𝐚 𝐧𝐲 𝟏𝟒 𝐤𝐚 𝐡𝐚𝐭𝐫𝐚𝐦𝐢𝐧’𝐧𝐲 𝐟𝐚𝐡𝐚 𝟏𝟔 𝐧𝐲 𝐯𝐨𝐥𝐚𝐧𝐚 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐲 𝟐𝟎𝟐𝟑.

Nandritrin’ny fankalazana ny herinandron’ny fananantany teo amin’ny parvis Analakely Antananarivo no nizarana ireo karatany miisa 50 izay tafiditra ao anatin’ireo karatany 14 187 isa izay nokarakarain’ny tetikasa TAFITA ao anatin’ny fandaharanasa AFAFI-Centre izay vatsian’ny vondrona Eoropeana Vola. Izany fankalazana izany dia natao ny 14 aprily 2023 hatramin’ny 16 aprily 2023 lasa teo.

Ampahatsiahivina fa ny fanjakana malagasy dia manana tanjona ny hamoaka sy hizara karatany 2 000 000 isa , ka anisan’ny mandray anjara amin’ny fahatratrarana io tanjona io ny tetikasa TAFITA amin’ny alalàn’ny fanatontosana karatany 60 000 isa.

Tsara ihany ny mampahafantatra fa ireo karatany 50 izay nozaraina nandritrin’ny herinandron’ny karatany ireo dia ho an’ireo mpahazo tombotsoan’ny tetikasa eny anivon’ny kaominina ambanivohitr’i Mahavelona sy ny kaominina Morarano, izay kaominina roa 2 amin’ireo kaominina 26 iasan’ny tetikasa TAFITA .