Tetikasa Diabe izay tohanan’ny vondrona Eropeana vola

Anisan’ireo mamporisika tanteraka ny amin’ny fambolen-kazo sy ny fiarovana ny tontolo iainanan ny 𝐓𝐞𝐭𝐢𝐤𝐚𝐬𝐚 𝐃𝐈𝐀𝐁𝐄 𝐢𝐳𝐚𝐲 𝐭𝐨𝐡𝐚𝐧𝐚𝐧’𝐧𝐲 𝐯𝐨𝐧𝐝𝐫𝐨𝐧𝐚 𝐄𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚𝐧𝐚 𝐯𝐨𝐥𝐚, ny antony dia azahoana tombotsoa maro tokoa ny fanaovana izany :

  • Manatsara ny tontolo iainana
  • Misintona ny orana
  • Azo kajiana mialoha ny vola aterakin’ny fitrandrahana ireo hazo ambolena
  • Mahatsara sy miaro ny tany
  • Manampy ny mpiara-belona

Misy hatrany anefa ny fepetra tsy maintsy raisina rehefa manao izany fambolen-kazo izany toy ny fanaovana 𝐀𝐫𝐨𝐚𝐟𝐨 𝟐𝐦 𝐤𝐚 𝐡𝐚𝐭𝐫𝐚𝐦𝐢𝐧’𝐧𝐲 𝟔𝐦 𝐦𝐢𝐨𝐝𝐢𝐝𝐢𝐧𝐚 𝐧𝐲 𝐭𝐚𝐧𝐢𝐧𝐤𝐚𝐳𝐨 mba hisorohana ny doro-tanety indrindra amin’izao vanim-potoana izao.