Projet DIABE – Vidéo témoignage Bénéficiaire : Monsieur Louis Andrianirina

🇲🇬 Izy no Monsieur Louis Andrianirina, Mpamboly hazo eny amin’ny Commune Ambolotarakely, District Ankazobe; Mahatsapa ny tenany fa nisy tombotsoa maro azony tamin’ny fambolenkazo natokana ho an’ny angovo fandrehitra amin’ny alalan’ny tetikasa ka nozarainy ao anatin’ity horonantsaray ity.

🇫🇷 Monsieur Louis Andrianirina, Reboiseur de la commune d’Ambolotarakely,dans le district d’Ankazobe ; Il sent par lui-même qu’il a tiré de nombreux avantages de la plantation dédiée à la production de Bois Energie à travers le projet, il le partage donc dans cette vidéo.

🇬🇧 This is Mr. Louis Andrianirina, he is a forester from the municipality of Ambolotarakely, district of Ankazobe; He feels that he had a lot of benefits through his plantation intended for wood energy consumption, so he shares it in this video.