Projet Diabe – Ny Tetikasa DIABE

𝐍𝐲 𝐓𝐞𝐭𝐢𝐤𝐚𝐬𝐚 𝐃𝐈𝐀𝐁𝐄 izay tohanan’ny vondrona Eropeana vola dia 𝐦𝐚𝐦𝐩𝐢𝐚𝐧𝐚𝐭𝐫𝐚 𝐡𝐚𝐭𝐫𝐚𝐧𝐲 𝐧𝐲 𝐭𝐚𝐧𝐭𝐬𝐚𝐡𝐚 (manomboka amin’ny famokarana zanakazo, ireo teknika momban’ny fambolen-kazo ka hatramin’ny fikarakaràna ireo taninkazo) mba 𝐚𝐳𝐚𝐡𝐨𝐚𝐧𝐚 𝐯𝐨𝐤𝐚𝐭𝐫𝐚 𝐭𝐬𝐚𝐫𝐚 𝐚𝐨 𝐚𝐧𝐚𝐭𝐢𝐧’𝐧𝐲 𝐟𝐨𝐭𝐨𝐚𝐧𝐚 𝐟𝐨𝐡𝐲 𝐬𝐲 𝐦𝐚𝐧𝐚𝐫𝐚𝐤𝐚 𝐧𝐲 𝐟𝐞𝐧𝐢𝐭𝐫𝐚 indrindra amin’izao fiandohan’ny taom-pambolena vaovao izao.Ny horonantsaray tahaka itony dia manampy betsaka amin’ny fivohizana ireo tombotsoa azo avy amin’ny fanarahana ireo teknika samihafa ho an’ny fahombiazana.