Faritra Atsinanana : Tosika ho fanatsarana ny tolotra omena ny mpiompy eny ifotony no tanjon’ny Fandaharanasa RINDRA @ atrikasa tombana sy fakan-kevitra ireo vétérinaires sanitaires (VS) isam-paritra @ lasim-piofanana MMAV-Mpiompy Manampy @ Asa Veterinera