Ivotoerana Andraisana ny Reny sy ny Zaza na Centre d’Accueil des Enfants et des Mères (CAEM)

Ivon-toerana Andraisana ny Reny sy ny Zaza na Centre d’Accueil des Enfants et des Mères (CAEM).

Miisa 50 ny CAEM hatsangan’ny Programme Afafi-sud Tolagnaro ato anaty ny Kaominina folo (10) izay iasany mba ho fisorohana ny tsifanjariantsakafo mitarazoka eny anivon’ny fiaraha-monina, kendrena manokana ireo vehivavy bevohoka sy mampinono ary ny zaza latsakin’ny 5 taona.

Inona avy ireo tolotra misy eny anivon’ny CAEM?

  • Fanarahana maso ny fitombon’ny Zaza (SPCE) 6- 59 volana
  • Fanomezana torohevitra ara-pahasalama sy ara-tsakafo
  • Fampiroboroboana ny famokarana
  • Fanatsarana ny fidiram-bola
  • Fampianarana fandrahoana sakafo sy fanodinana vokatra izay misy eo an-toerana mandritra ny SPCE (Suivi et Promotion de la Croissance des Enfants)
  • Fanentanana mikasika ny rano fisotro madio, ny fidiovana ary ny fahadiovana
  • Fiaraha miasa amin’ ireo Toby Fahasalamana Fototra (CSB)
  • Fandefasana ny Zaza tsy ampy lanja/refy eny amin’ny Toby Fahasalamana Fototra (CSB)

Voir la galerie photos