FDA ATSINANANA : tohana ho an’ireo mpamokatra amin’ny sehatra fambolena, fiompiana ary jono

Tetikasan’ny tantsaha mpamokatra miisa 29 indray no nahazo famatsiam-bola avy amin’ny FDA Atsinanana amin’ny alalan’ny 𝑡𝑒𝑡𝑖𝑘𝑎𝑠𝑎 𝐹𝐴𝑁𝐷𝑅𝑂𝑆𝑂 𝑣𝑎𝑡𝑠𝑖𝑎𝑛’𝑛𝑦 𝑉𝑜𝑛𝑑𝑟𝑜𝑛𝑎 𝐸𝑟𝑜𝑝𝑒𝑎𝑛𝑎 (𝑈𝐸). Ny 26 amin’ireo dia tetikasa tanterahina ao amin’ny distrika Brickaville ary ny telo kosa dia ao Toamasina I sy II. Marihina fa fangatahan’olontokana miisa 17 ary fikambanana miisa 12 ireo nahazo famatsiam-bola ireo. Raha ny momban’ny seham-pihariana voakasika indray dia mitsinjara toa izao ireo tetikasa : sehatra fambolena (Sakarivo : 8, Tamotamo : 3, Katsaka : 1, Vary : 1), sehatra fiompiana (Akoho gasy : 9, Fiompiana kisoa : 3), sehatra jono (Fiompiana trondro : 4).

Tsara ny mampatsiahy fa ny FDA dia fitaovana iray entin’ny Ministeran’ny Fambolena, Fiompiana ary Jono (MAEP) hanatrarana ny Velirano fahasivy « 𝒏𝒚 𝒇𝒂𝒉𝒂𝒗𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒏𝒂 𝒂𝒓𝒂-𝒕𝒔𝒂𝒌𝒂𝒇𝒐».