FDA Amoron’i Mania – Seham-pihariana 3 no notohanana : ovy, tsaramaso ary tantely

Noho ny fiaraha-miasan’ny FDA sy ireo sampan-draharaha eo anivon’ny Ministeran’ny Fambolena, Fiompiana ary Jono (𝗠𝗔𝗘𝗣), dia tanteraka ny fanohanana ara-bola ny Fikambanan’ny tantsaha mpamokatra miisa 𝟵 manerana ny Distrika Ambositra – Kaominina Ihadilanana, Andina, Ivony Miaramiasa , Ambositra II , Alakamisy Ambohijato , Ilaka centre ary Mahazina Ambohimpierenana. Mpamokatra miisa 𝟱𝟲𝟭 no nahazo tohana tamin’ny alalan’ny 𝘵𝘦𝘵𝘪𝘬𝘢𝘴𝘢 𝗙𝗔𝗡𝗗𝗥𝗢𝗦𝗢 𝘷𝘢𝘵𝘴𝘪𝘢𝘯’𝘯𝘺 𝘝𝘰𝘯𝘥𝘳𝘰𝘯𝘢 𝘦𝘰𝘳𝘰𝘱𝘦𝘢𝘯𝘢 𝘢𝘰 𝘢𝘯𝘢𝘵𝘪𝘯’𝘯𝘺 𝘧𝘢𝘯𝘥𝘢𝘩𝘢𝘳𝘢𝘯𝘢𝘴𝘢 𝘙𝘐𝘕𝘋𝘙𝘈 ka nahafanan’izy ireo nisitraka hanam-pamokarana sy fitaovana isan-karazany.

Ny seham-pihariana tsaramaso, ovy ary fiompiana tantely no voakasika ary antenaina vokatra tahak’izao : tsaramaso manodidina ny 45 taonina, ovy 26 taonina ary ranon-tantely 1 600 litatra. Tsy miova ny tanjona : ny fahavitan-tena ara-tsakafo (Velirano faha9).

𝐅𝐃𝐀 𝐀𝐦𝐨𝐫𝐨𝐧’𝐢 𝐌𝐚𝐧𝐢𝐚 : 𝟑 𝐟𝐢𝐥𝐢𝐞̀𝐫𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐮𝐭𝐞𝐧𝐮𝐞𝐬 : 𝐩𝐨𝐦𝐦𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐞, 𝐡𝐚𝐫𝐢𝐜𝐨𝐭𝐬 𝐞𝐭 𝐦𝐢𝐞𝐥

Grâce à la collaboration du FDA et des partenaires au niveau du Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, un soutien financier a été apporté à 𝟵 associations de producteurs dans le district Ambositra, notamment au niveau des sept communes. Au total, 𝟱𝟲𝟭 producteurs ont été soutenus dans le cadre du projet 𝗙𝗔𝗡𝗗𝗥𝗢𝗦𝗢 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘯𝘤𝘦́ 𝘱𝘢𝘳 𝘭’𝘜𝘯𝘪𝘰𝘯 𝘦𝘶𝘳𝘰𝘱𝘦́𝘦𝘯𝘯𝘦 𝘥𝘢𝘯𝘴 𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘰𝘴𝘢𝘯𝘵𝘦 2 𝘥𝘶 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘳𝘢𝘮𝘮𝘦 𝘙𝘐𝘕𝘋𝘙𝘈.

Le soutien leur a faciliter l’accès à des matériels et intrants agricoles nécessaire à la production dans les filières haricots, pomme de terre et miel. Grace à l’appui, 45 tonnes de haricots, 26 tonnes de pommes de terre et 1 600 litres de miel sont attendus. L’objectif reste le même, la contribution à l’autosuffisance alimentaire (Velirano n°9).