Faritra Atsinanana : Tosika ho fanatsarana ny tolotra omena ny mpiompy eny ifotony no tanjon’ny Fandaharanasa RINDRA @ atrikasa tombana sy fakan-kevitra ireo vétérinaires sanitaires (VS) isam-paritra @ lasim-piofanana MMAV-Mpiompy Manampy @ Asa Veterinera

Tao Toamasina renivohitry ny Faritra Antsinanana no notanterahina ny Atrikasa fanaovana tombana ny Lasim-piofanana na ny Référentiel National de Titre du MMAV- Mpiompy Manampy@ Asa Veterinera. Nanohana ara-bola izao hetsika izao ny Fandaharanasa RINDRA-Renforcement Institutinnel vers le Développement de la Résilience Agricole, fiarahamiasan’ny Fanjakana Malagasy sy ny Vondrona eoropeana ao anatin’ilay famatsiambolan’ny FED-Tahiry Eoropeana ho an’ny Fampandrosoana andiany faha-11. Mikarakara ny Atrikasa ny Sampandraharaha misahana ny Fahasalaman’ny biby-DSV eo anivon’ny MINAE.

𝗩𝗲́𝘁𝗲́𝗿𝗶𝗻𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗺𝗶𝗶𝘀𝗮 𝟲𝟬 𝗮𝘃𝘆 @ 𝗙𝗮𝗿𝗶𝘁𝗿𝗮 𝟲 : 𝗔𝗻𝗮𝗹𝗮𝗺𝗮𝗻𝗴𝗮, 𝗗𝗶𝗮𝗻𝗮, 𝗦𝗮𝘃𝗮, 𝗔𝗹𝗮𝗼𝘁𝗿𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗴𝗼𝗿𝗼, 𝗔𝗻𝗮𝗹𝗮𝗻𝗷𝗶𝗿𝗼𝗳𝗼 𝗮𝗿𝘆 𝗮𝘃𝘆 𝘁𝗲𝗼 𝗔𝗻𝘁𝘀𝗶𝗻𝗮𝗻𝗮𝗻𝗮 miampy ny tompon’andraikitry ny Sampandraharaha misahana ny Fiompiana avy @ ireo Faritra 6 ireo 𝗻𝗼 𝗺𝗮𝗻𝗱𝗿𝗮𝘆 𝗮𝗻𝗷𝗮𝗿𝗮 tamin’ny atrikasa notanterahina mandritra ny 3 andro, ny 07,08 ary 09 Oktobra 2021.

Ny Taona 2018 no nanomboka ny lasim-piofanana izay hanaovana tombana, 3 taona aty aoriana izao. Tanjona, ny afahana mitondra fanatsarana eo @ seham-pihariana Fiompiana, ny hahatonga izany hifanaraka @ filan’ny mpiompy sy afahana ihany koa mametraka fandrindrana eo anivon’ireo vétérinaire sanitaire (VS). Ireto farany izay mampiasa mivantana ireo MMAV-Mpiompy Manampy @ Asa Veterinera, ka natao indrindra koa io Atrikasa io ho fakan-kevitra ireo V.S, izay mahita ny zava-misy eny ifotony ho @ izay fanatsarana atao izay.

Mifanojo sy mamaly ny Politikan’ny fitondram-jakana @fanomezana Tolotra manakaiky vahoaka @ resaka Fiompiana araka izany ny tanjona sy ny votoatin’ity Atrikasa ity.

Tsara ny manamarika fa ity Atrikasa Tombana nataon’ireo V.S avy@ireo Faritra 6 teto Toamasina ity no mamarana ireo Atrikasa natao t@ireo V.S rehetra avy@ Faritra 23 manerana ny Nosy. Ny andiany 5 voalohany izay natao tany@Faritra Atsimo, Boeny, Vakinakaratra, Bongolava ary Ihorombe ho an’ireo V.S avy@Faritra niisa 17.

𝐑𝐞́𝐠𝐢𝐨𝐧 𝐀𝐭𝐬𝐢𝐧𝐚𝐧𝐚𝐧𝐚 : 𝐚𝐩𝐩𝐮𝐢 𝐚̀ 𝐥’𝐚𝐦𝐞́𝐥𝐢𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 𝐟𝐨𝐮𝐫𝐧𝐢𝐬 𝐚𝐮𝐱 𝐞́𝐥𝐞𝐯𝐞𝐮𝐫𝐬, 𝐮𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐨𝐛𝐣𝐞𝐜𝐭𝐢𝐟𝐬 𝐝𝐮 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐞 𝐑𝐈𝐍𝐃𝐑𝐀, 𝐚̀ 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐞𝐫𝐬 𝐥’𝐚𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫 𝐝’𝐞́𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐫𝐞́𝐟𝐞́𝐫𝐞𝐧𝐭𝐢𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐞́ 𝐚𝐮𝐱 𝐀𝐠𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐞𝐧 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐞́ 𝐀𝐧𝐢𝐦𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐱𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞́ 𝐨𝐮 𝐌𝐩𝐢𝐨𝐦𝐩𝐲 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐦𝐩𝐲 𝐚𝐦𝐢𝐧’𝐧𝐲 𝐀𝐬𝐚 𝐕𝐞𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐞𝐫𝐚 (𝐌𝐌𝐀𝐕)

Un atelier d’évaluation du référentiel destiné aux Agents en Santé Animale de Proximité ou Mpiompy Manampy amin’ny Asa Veterinera (MMAV) s’est tenu à Toamasina les 07, 08 et 09 octobre 2021, financé par le Programme RINDRA ou Renforcement Institutionnel vers le Développement de la Résilience Agricole. Il s’agit d’un programme financé par l’Union européenne dans le cadre du Programme Indicatif National – 11ème FED.

La DSV au sein du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche a assuré l’organisation dudit atelier. 𝗗𝗲𝘀 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗹𝗲𝘀 𝗱𝘂 𝘀𝗲𝗰𝘁𝗲𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗹’𝗲́𝗹𝗲𝘃𝗮𝗴𝗲 𝗮𝗶𝗻𝘀𝗶 𝗾𝘂𝗲 𝟲𝟬 𝘃𝗲́𝘁𝗲́𝗿𝗶𝗻𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀 𝗶𝘀𝘀𝘂𝘀 𝗱𝗲 𝟲 𝗿𝗲́𝗴𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗼𝗻𝘁 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗲́ 𝗮̀ 𝗰𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗷𝗼𝘂𝗿𝗻𝗲́𝗲 𝗱’𝗲́𝘃𝗮𝗹𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 : Analamanga, Diana, Sava, Alaotra Mangoro, Analanjirofo et Atsinanana.

Une évaluation des réalisations par rapport au référentiel MMAV mis en place depuis 2018 a été effectuée. Les observations des vétérinaires sanitaires sur ledit document sont en effet nécessaires en vue de l’améliorer et de pallier les écarts.

Le but et le contenu de cet atelier coïncident alors avec la politique de l’Etat qui vise à fournir des services de proximité aux éleveurs dans ce domaine.

Il convient de noter que cet atelier d’évaluation à Toamasina mené par les vétérinaires sanitaires (V.S) issus des 6 régions conclut les ateliers menés par tous les V.S dans les 23 régions de l’île. Les 5 premières séries ont eu lieu dans la Région Sud, Boeny, Vakinankaratra, Bongolava et Ihorombe par les V.S issus de 17 régions.

Voir plus de photos