Programme de Renforecement Institutionnel vers le Développement de la Résilience Agricole (RINDRA)

Avec un financement de 40 millions d’euros, le programme consiste à mettre en place un outil financier permettant aux producteurs ruraux d’accéder à ses financements et services de proximité, à travers le Fonds de Développement Agricole (FDA) et le Fonds Régional de Développement Agricole (FRDA).

Dans ce cadre, le Programme vise à assurer l’opérationnalisation des institutions publiques et parapubliques du secteur Agriculture – Elevage – Pêche – Environnement (AEPE). Plusieurs actions ont déjà été menées dans ce cadre pour ne citer que la mise en œuvre de la Politique nationale de la canne à sucre, l’appui au secteur des ressources halieutiques, la gestion collaborative des parcs nationaux, etc.

Actualités


Fivoriana fahaefatra ho an’ireo komity mpitantana (COPILO) ny Fandaharanasa RINDRA

Notanterahina omaly 07 desambra 2021 tetsy amin’ny DLC Anosy ny fivoriana fahefatra ho an’ireo komity mpitantana (COPILO) ny Fandaharanasa RINDRA na Programme de Renforcement Institutionnel vers le Développement de la Résilience Agricole izay vatsian’ny vondrona eoropeana vola. Miditra amin’ny taona fahadimy ny fanatanterahina ny fandaharanasa RINDRA. Ny tanjon’ny fandaharanasa RINDRA dia ny hanohana ny fampandehanan-draharaha […]

FDA Amoron’i Mania : tohana ho fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra

Fikambanan’ny mpamokatra ahitana mpikambana 1.226 manerana ny distrika 3 (Fandriana, Ambositra, Manandriana) eo amin’ny faritra Amoron’i Mania no nahazo fanohanana ara-bolan’ny FDA eo anivon’ny 𝑴𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒆𝒓𝒂𝒏’𝒏𝒚 𝑭𝒂𝒎𝒃𝒐𝒍𝒆𝒏𝒂 𝒔𝒚 𝑭𝒊𝒐𝒎𝒑𝒊𝒂𝒏𝒂 (MINAE) ary ny 𝑴𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒆𝒓𝒂𝒏’𝒏𝒚 𝑱𝒐𝒏𝒐 𝒔𝒚 𝒏𝒚 𝑻𝒐𝒆𝒌𝒂𝒓𝒆𝒏𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒈𝒂 (MPEB). Miompana amin’ny seham-pamokarana telo (fambolena, fiompiana ary jono) ny karazan-tetikasa nentin’ireo vondrona mpamokatra ka nahafahany nisitraka fanamboarana […]

Fiara tsy mataho-dalana miisa dimy (5) no natolotry ny Vondrona eropeana, ho an’ireo Minisitera telo, tamin’ny alalan’ny fandaharanasa RINDRA

Ny tanjona dia ny mba 𝐡𝐚𝐧𝐚𝐟𝐚𝐢𝐧𝐠𝐚𝐧𝐚na 𝐧𝐲 𝐟𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧𝐝𝐞𝐡𝐚𝐧𝐚𝐧-𝐝𝐫𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚𝐡𝐚 𝐞𝐨 𝐚𝐦𝐢𝐧’𝐧𝐲 𝐚𝐧𝐝𝐫𝐢𝐦-𝐩𝐚𝐧𝐣𝐚𝐤𝐚𝐧𝐚 𝐞𝐨 𝐚𝐦𝐢𝐧’𝐧𝐲 𝐬𝐞𝐡𝐚𝐭𝐫𝐲 𝐧𝐲 𝐅𝐚𝐦𝐛𝐨𝐥𝐞𝐧𝐚, 𝐅𝐢𝐨𝐦𝐩𝐢𝐚𝐧𝐚, 𝐉𝐨𝐧𝐨 𝐚𝐫𝐲 𝐓𝐨𝐧𝐭𝐨𝐥𝐨 𝐢𝐚𝐢𝐧𝐚𝐧𝐚 𝐚𝐫𝐲 𝐤𝐨𝐚 𝐡𝐨 𝐚𝐧’𝐧𝐲 𝐦𝐩𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭𝐚𝐧𝐚 𝐧𝐲 𝐅𝐚𝐧𝐝𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚𝐧𝐚𝐬𝐚 𝐑𝐈𝐍𝐃𝐑𝐀. Notanterahina teo anivon’ny minisiteran’ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola ny maraina teo ny lanonana fanolorana tamin’ny fomba ofisialy ireo fiara ireo, izay notronon’ny Masoivohon’ny Vondrona eoropeana eto […]

Faritra Atsinanana : Tosika ho fanatsarana ny tolotra omena ny mpiompy eny ifotony no tanjon’ny Fandaharanasa RINDRA @ atrikasa tombana sy fakan-kevitra ireo vétérinaires sanitaires (VS) isam-paritra @ lasim-piofanana MMAV-Mpiompy Manampy @ Asa Veterinera

Tao Toamasina renivohitry ny Faritra Antsinanana no notanterahina ny Atrikasa fanaovana tombana ny Lasim-piofanana na ny Référentiel National de Titre du MMAV- Mpiompy Manampy@ Asa Veterinera. Nanohana ara-bola izao hetsika izao ny Fandaharanasa RINDRA-Renforcement Institutinnel vers le Développement de la Résilience Agricole, fiarahamiasan’ny Fanjakana Malagasy sy ny Vondrona eoropeana ao anatin’ilay famatsiambolan’ny FED-Tahiry Eoropeana ho […]

Nahazo ireo mpamokatra vokatry ny famatsiam-bolan’ny vondrona eropeana amin’ny alalan’ny tetikasa FANDROSO, compsante 2 an’ny Programme RINDRA

𝗙𝗗𝗔 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗼𝘆 : 𝗠𝗶𝘁𝗼𝗵𝘆 𝗻𝘆 𝗳𝗮𝗻𝗼𝗵𝗮𝗻𝗮𝗻𝗮 𝗶𝗿𝗲𝗼 𝗺𝗽𝗮𝗺𝗼𝗸𝗮𝘁𝗿𝗮. Ho 𝑓𝑎𝑛𝑎𝑡𝑟𝑎𝑟𝑎̀𝑛𝑎 𝑛𝑦 𝑓𝑎ℎ𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑛-𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑎𝑟𝑎-𝑡𝑠𝑎𝑘𝑎𝑓𝑜, 𝑉𝑒𝑙𝑖𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑓𝑎ℎ𝑎 𝟿 napetraky ny Filoham-pirenena dia tsy mitsahatra ny 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛’𝑛𝑦 𝑓𝑎𝑚𝑏𝑜𝑙𝑒𝑛𝑎 𝑠𝑦 𝑓𝑖𝑜𝑚𝑝𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑎𝑟𝑦 𝑛𝑦 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛’𝑛𝑦 𝐽𝑜𝑛𝑜 𝑠𝑦 𝑛𝑦 𝑇𝑜𝑒𝑘𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎 tamin’ny alalan’ny FDA mitondra fanohanana ireo mpamboly, mpiompy sy mpanjono izay mivondrona amina fikambanana 5 tao amin’ny kaominina Lavanono, distrikan’I […]

Atrikasa fampahalalana ireo fitsipika eropeana vaovao ho an’ny fepetra momba ny “sanitaire et phytosanitaire” ary ny fambolena biolojika

Tontosa ny atrikasa fampahalalana ho an’ny mpanondrana sy mpamokatra vokatra zavamaniry izay notanterahina tany amin’ireo faritra : Analamanga, Sava, Boeny, Atsinanana. Mbola hisy ihany koa ny atrikasa ho an’ny faritra Diana. Ireo fivoriana ireo dia nifantoka tamin’ny fitsipika eropeana vaovao eo amin’ny fepetra momba ny « sanitaire sy phytosanitaire » ary ny fambolena biolojika. Raha […]