Programme d'appui au Financement de l'Agriculture et aux Filières Inclusives dans le Nord de Madagascar (AFAFI-Nord)

Basée sur une enveloppe de 50 millions d’euros, le programme AFAFI Nord vise à renforcer et à moderniser l’agriculture de façon durable, inclusive et performante dans les régions Diana, Sava et Analanjirofo.

L’objectif est d’améliorer la gouvernance du secteur agricole, d’augmenter les revenus des ménages, d’améliorer la sécurité alimentaire et de renforcer ainsi la lutte contre la pauvreté. D’autres régions du centre et du Sud du pays bénéficieront également de projets du même type.

Actualités


Fiaraha-miasa eo amin’ny “Direction Régionale de l’Environnement et du Développement Durable” (DREDD SAVA) sy ny fandaharan’asa AFAFI Nord

Ny Fandaharan’asa « Appui au Financement de l’Agriculture et aux Filière Inclusives » (AFAFI-Nord) dia manana tanjona ny « fampiroboroboana ny sehatry ny fambolena sy fiompiana maharitra maharitra any avaratr’i Madagasikara », indrindra any amin’ny faritra SAVA, DIANA ary Analanjirofo. Misy noho izany ny fiaraha-miasa eo amin’ny « Direction Régionale de l’Environnement et du Développement […]

Fiaraha-miasa eo amin’ny Direction Régionale de l’Environnement et du Développement Durable (DREDD) Analanjirofo sy ny Fandaharanasa AFAFI-Nord

Ny fanatsarana ny fitantanana ny sehatry ny fambolena any amin’ny faritra SAVA, DIANA ary ANALANJIROFO dia anisan’ny laharam-pahamehana ho an’ny fandaharanasa Appui au Financement de l’Agriculture et aux Filières Inclusives (AFAFI-Nord). Noho izany dia misy ny hetsika vinaina atao izay manamafy ny serivisy ara-teknika itsinjaram-pahefana amin’ny fanatanterahana ny iraka ho tombontsoan’ny vahoaka ary hampivelatra ny […]

Fiaraha-miasa eo amin’ny Direction Régionale de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène (DREAH) ANALANJIROFO sy ny Fandaharanasa AFAFI-Nord entin-manangana fotodrafitrasa famatsian-drano fisotro madio sy fotosrafitrasa fidiovana

Mahazo tohana ny serivisy ara-teknika itsinjaram-pahefana amin’ny fanatanterahana ny iraka ho tombontsoan’ny vahoaka ary hivelatra ihany koa ny rafitra sy ny fampandehanana ny fikambanana tantsaha sy ny vondrom-piarahamonina ifotony noho ny fisian’ny fandaharanasa “Appui au Financement de l’Agriculture et aux Filières Inclusives (AFAFI-Nord) » izay mikendry manokana ny fanatsarana ny fitantanana ny sehatry ny fambolena […]

Fandaharan’asa AFAFI Nord : Fanaovan-tsonia ny COM DRAEP SAVA

Ny fandaharan’asa AFAFI Nord dia mikendry manokana ny fanatsarana ny famokarana, ny tombom-barotra ary ny fitohizan’ny rojom-bidin’ny fambolena any amin’ny faritra SAVA, DIANA ary Analanjirofo. Kasaina hatao ny fanatsarana ny fitantanana rano amin’ny fampiasana fambolena sy fiompiana ary fampiasana maharitra ny harena voajanahary. Ho an’ny faritra SAVA izay nametraka ny tanjona hampiroboroboana ny toeram-pambolena (faritra […]

Miasa 50 avy amin’ny Faritra SAVA no nahazo Fiofanana momba ny “informatique bureautique” izay nojarakarain’ny AFAFI-Nord SAVA

Ao anatin’ny sehatry ny Fandaharanasa AFAFI-Nord izay mikendry manokana ny fanatsarana ny fitantanana ny sehatry ny fambolena any amin’ny faritra SAVA, DIANA ary Analanjirofo, dia misy ny hetsika atao hanamafy ny fahaiza-manao an’ireo faritra, ireo Kaomina ary ireo sampan-draharaha teknika itsinjaram-pahefana mba hahafahan’izy ireo manatanteraka tsara ny asa ho an’ny tombotsoan’ireo vahoaka mpisitraka izany. Mba […]

AFAFI-Nord : Fampiroboroboina ny hetsika enti_mandresy ny tsy Fanjarian-tsakafo ao amin’ny faritra SAVA

Amin’izao fotaona izao dia zaza 4 amin’ny 10, latsaky ny 5 taona no mijaly noho ny fahatarana eo amin’ny fitomboany ary 1 amin’ny zaza 5 no tsy ampy lanja. Tafiditra ao anatin’ny fandaharanasa AFAFI-Nord, izay mikendry indrindra ny “fanatsarana ny fiahiana sy ny fanjariana ara-tsakafo ary ny fahafahan’ireo tokantrano marefo miatrika izany”, ny hetsika atao […]