Actualités

FDA Analamanga : tetikasa miisa 246 no ho vatsiana

Ny session #CROA ny faran’ny volana aprily teo no nanapaka fa tetikasa miisa 𝟮𝟰𝟲 no hahazo tantsoroka avy amin’ny Ministeran’ny Fambolena, Fiompiana ary Jono (MAEP) amin’ny alalan’ny FDA Analamanga. Miisa 𝟲 𝟵𝟳𝟵 ny mpisitraka izany, izay 𝟯 𝟴𝟱𝟯 𝑛𝑜 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑣𝑎𝑣𝑦. Miisa 222 ireo tetikasa nentin’olon-tokana raha 24 kosa ny nentin’ny Fikambanana. 𝘕𝘺 𝘛𝘦𝘵𝘪𝘬𝘢𝘴𝘢 𝘍𝘈𝘕𝘋𝘙𝘖𝘚𝘖, 𝘪𝘻𝘢𝘺 […]

Fanaingàna offisialy ny FDA sy Tetikasa FANDROSO ao amin’ny Faritra SAVA

Ny 23 aprily 2021 no napetraka tamin’ny fomba ofisialy ny FDAR SAVA sy ny tetikasa FANDROSO. Ny lanonana dia notanterahana tao amin’ny “Salle des Fêtes et Réception Capricorne” tao Sambava, ary natrehan’ny Governoran’ny faritra, ny Préfet, ny solombavam-bahoakan’ny Madagasikara lany tao amin’ny faritra, ary ny Ben’ny Tanan’ny Sambava. Tsy miova ny tanjon’ny FDA, izay eo […]

Fivoriana Faharoa an’ny Komity mpanara-maso ny programa AFAFI-Sud

Notanterahina ny 21 aprily 2021, tao Fort Dauphin, ny fivoriana faharoa an’ny Komity mpanara-maso ny programa AFAFI-Sud. Nandritra io fotoam-pivoriana io, ny mpikambana ao amin’ny CSO dia nanaiky ny sangan’asan’ny « Micro Périmètres Irrigués » miisa 29 manarona 928ha, ary ny amin’ny fananganana « Points d’eau » miisa 146 . Ny CSO ihany koa dia […]

Protection sanitaire : le programme RINDRA appuie le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

Le Programme de Renforcement INstitutionnel vers le Développement de la Résilience Agricole (RINDRA) a remis, au MAEP central et régional ainsi qu’à ses instituts de formation agricole, 3 650 flacons de CVO+ préventif, à travers le Devis-Programme géré par l’Unité de Gestion du Projet et agent du Bureau d’Appui à la Coopération Extérieure. Pour rappel, […]

FDA ATSINANANA : tohana ho an’ireo mpamokatra amin’ny sehatra fambolena, fiompiana ary jono

Tetikasan’ny tantsaha mpamokatra miisa 29 indray no nahazo famatsiam-bola avy amin’ny FDA Atsinanana amin’ny alalan’ny 𝑡𝑒𝑡𝑖𝑘𝑎𝑠𝑎 𝐹𝐴𝑁𝐷𝑅𝑂𝑆𝑂 𝑣𝑎𝑡𝑠𝑖𝑎𝑛’𝑛𝑦 𝑉𝑜𝑛𝑑𝑟𝑜𝑛𝑎 𝐸𝑟𝑜𝑝𝑒𝑎𝑛𝑎 (𝑈𝐸). Ny 26 amin’ireo dia tetikasa tanterahina ao amin’ny distrika Brickaville ary ny telo kosa dia ao Toamasina I sy II. Marihina fa fangatahan’olontokana miisa 17 ary fikambanana miisa 12 ireo nahazo famatsiam-bola ireo. Raha […]

AVSF en consortium avec GRET-CTAS-CIRAD/FOFIFA

AVSF en consortium avec GRET-CTAS-CIRAD/FOFIFA, qui met en œuvre les activités volet Elevage dans le cadre du programme AFAFI SUD a pu mettre en place maintenant les bases du projet : Voir la galerie photos