1830ha ny tany vinaina ho volena hazo angovo sy fandrehitra mandritra ny fotoam-pambolen-kazo 2021-2022 ho an’ny tetikasa Diabe

Ao anatin’ny Kaominina 21 ao amin’ny Distrikan’Ankazobe, Ambohidratrimo, Anjozorobe ary Arivonimamo amin’ny velaran-tany 1.830 ha no kasain’ny tetikasa DIABE horakofana, amin’ity fotoam-pambolen-kazo 2021-2022 ity.

Misy ny fifanarahana nataon’ny tetikasa DIABE tamin’ny FOFIFA mba hahazoana ambioka toy ny Eucalyptus (robusta, grandis, sns.), Corymbia (maculata, citriodora,… ) sy Acacia (mangium, auriculiformis,…) ao Mahela (Antsampanana, Brickaville) izay natsangana tamin’ny taona 1990.

Tsiahivina fa ao anatin’ny fandaharanasa AFAFI-Centre dia ny consortium AIM-CIRAD- PARTAGE-PU no manatanteraka ny tetikasa DIABE, vatsian’ny Vondrona eoropeana vola amin’ny alàlan’ny FED faha-11 eo ambany fahefan’ny BACE.

Ny tanjon’ny DIABE dia “ny fanamafisana sy fanamaroana karazana amin’ny fomba maharitra ny famokarana ny hazo angovo sy fandrehitra no sady mitahiry ny ala voajanahary”. Natomboka tamin’ny volana novambra 2020 ary tanterahana mandritra ny 4 taona ny tetikasa DIABE. 4 500 ha anatin’ny faritra Analamanga sy Itasy no kasain’ny tetikasa rakofana hazo.

Marihina fa nandritra ny taona fambolen-kazo voalohany (2020-2021) dia 553 ha no nambolena Eucalyptus (Eucalyptus robusta sy Corymbia maculata) , 1242 kosa ireo namboly izany, ny 170 tamin’izy ireo dia vehivavy.

𝟏 𝟖𝟑𝟎 𝐡𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐧𝐯𝐢𝐬𝐚𝐠𝐞́𝐬 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐞 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐛𝐨𝐢𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟏- 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐞𝐧 𝐛𝐨𝐢𝐬-𝐞́𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐞 𝐝𝐮 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐭 𝐃𝐢𝐚𝐛𝐞

Dans 21 communes des districts Ankazobe, Ambohidratrimo, Anjozorobe et Arivonimamo, le projet DIABE projet prévoit 1 830 ha de plantation pour cette campagne de reboisement 2021-2022.

Le projet a contractualisé avec le FOFIFA afin de bénéficier de graines issues de leurs vergers à graines de Mahela (Antsampanana, Brickaville) mis en place dans les années 90 avec des semences importées d’Eucalyptus (robusta, grandis, …), de Corymbia (maculata, citriodora, …) et d’Acacias (mangium, auriculiformis, …).

Rappelons que le Projet DIABE est mise en oeuvre par le consortium AIM-CIRAD-PARTAGE-PU dans le cadre du Programme AFAFI-Centre financé par l’Union Européenne à travers le 11ème FED sous la maitrise d’ouvrage déléguée du BACE.

Démarré en novembre 2020 pour une durée de 4 ans, DIABE a comme objectif spécifique « d’intensifier et de diversifier de façon durable et inclusive la production de la filière bois-énergie tout en préservant les forêts naturelles ». Il prévoit notamment le reboisement de 4500 ha en regions Analamanga et Itasy.

Durant la première campagne de reboisement (2020-2021) du projet, 553 ha ont été plantés essentiellement en Eucalyptus (Eucalyptus robusta et Corymbia maculata) par 1 242 reboiseurs, dont 170 femmes.